Bildiri Gönderimi

Kongreye poster ve sözel bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 25 Ocak 2024 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Örnek Türkçe özet ve Türkçe tam metin (isteğe bağlı) örnekleri aşağıdaki linklerde verilmiştir

Türkçe örnekler için tıklayınız.

 • Özetler Türkçe olarak sisteme girilmektedir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini "Kongre Kitapçığında Türkçe tam metin olarak yer alması" için bildiri kabul yazılarında belirtileceği şekilde gönderebilecektir.
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına (Özellikle laboratuvar değerlerinin birimleri yazılmalı ve gerekmiyorsa kısaltma kullanılmamalıdır.) dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için sunucu ismin kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Derleme makale kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :

 • JPEG olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında arial dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • JPEG çözünürlülüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarınıda gönderebilirler.
 • JPEG yada çalışma dosyaları 10 Şubat 2024 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.

Tam Metin Gönderme Kuralları, bildiri kabul yazıları ile yazarlara iletilecektir.

Tam Metin Yüklenmesi İçin Son Tarih: 10 Şubat 2024

Bildiri sistemi için tıklayınız..