Kurullar

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Yavuz PEHLİVAN

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Soner CANDER (Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı)
Doç. Dr. Belkıs Nihan COŞKUN (Romatoloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Âdem DELİGÖNÜL (Onkoloji Bilim Dalı )
Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN (Genel Dahiliye Bilim Dalı )
Öğr. Gör. Dr. Serdar EFE (Yoğun Bakım Bilim Dalı)
Öğr. Gör. Dr. Fatih EREN (Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Vildan ÖZKOCAMAN (Hematoloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Seda Pehlivan (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Abdülmecit YILDIZ (Nefroloji Bilim Dalı)
Uzm. Hemşire Semure ZENGİ

BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Halis AKALIN (BUÜTF Enfeksiyon AD)
Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN (BUÜTF Genel Dahiliye BD)
Öğr. Gör. Dr. Serdar EFE (Yoğun Bakım BD)
Prof. Dr. Alparslan ERSOY (BUÜTF Nefroloji BD)
Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK (BUÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma BD)
Prof. Dr. Türkkan EVRENSEL (BUÜTF Onkoloji BD)
Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ (BUÜTF Göğüs Hastalıkları AD)
Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN (E.Ü. Hemşirelik Fakültesi)
Prof. Dr. Murat KIYICI (BUÜTF Gastroenteroloji BD)
Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ (BUÜTF Hematoloji BD)
Prof. Dr. Yavuz PEHLİVAN (BUÜTF Romatoloji BD)
Doç. Dr. Seda PEHLİVAN (BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Hicran YILDIZ (BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Kurul üyeleri soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.