Bilimsel Program

02 Mart 2024, Cumartesi
  A SALONU B SALONU C SALONU
07:45-08:15
Uzmanına Danış: Tiroidde Nodül Buldum Ne Yapayım? Erdinç Ertürk
Uzmanına Danış: Lenfadenomegalili Hastam Var Ne Yapayım? Tuba Ersal, Atakan Tekinalp
Uzmanına Danış: Artritli Hastam Var Ne Yapayım? Koray Ayar
08:30-08:45
Açılış Töreni
08:45-10:15
Özel Hasta Gruplarında HT Tedavisi
Oturum Başkanı : Celaleddin Demircan
Gebelerde HT Pınar Yıldız
Yaşlılarda HT Alparslan Birdane
Dirençli HT Serdar Kahvecioğlu
Osteoporoza Güncel Yaklaşımda Temel Noktalar
Oturum Başkanları : Gürcan Kısakol, Özen Öz Gül
Osteoporoz Tansında Dxa, Direk Grafi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri ve Yorumlama Ömercan Topaloğlu
Osteoporozda Risk Faktörleri ve Frax Skorlamasının Yeri ve Önemi Göknur Yorulmaz
Osteoporozda Ardışık Tedaviler Onur Elbasan
Hemşirelik Oturumu Açılış
Hasta ve Yakınlarının Gözardı Edilebilen Gereksinimleri
Oturum Başkanları : Seda Pehlivan, Semure Zengi
Konuşmacı: Derya Çınar
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30
Hiperürisemi/GUT
Oturum Başkanları : Ediz Dalkılıç, Burcu Yağız
  Konuşmacı: Sedat Kiraz
Sepsis/Septik Şok
Oturum Başkanı : Uğur Önal
Septik Şok Vakasını Nasıl Yönetirim? Aytül Coşar Ertem
Septik Şokta Sıvı Seçimi, İnotrop Tedaviler ve Hipervolemiyi Önleme Stratejileri Serdar Efe
Geriatrik Senromlarda Hemşirelik Yönetimi
Oturum Başkanları : Ayfer Karadakovan, Nuran Tuzcu
Malnütrisyon Merve Hafızoğlu
Kırılgan Yaşlı Derya Akça Doğan
Düşmeler Esra İbek
Polifarmasi Semure Zengi
11:30-12:15
Doğru Otoantikorlar Kullanım Rehberi
Oturum Başkanları : Yavuz Pehlivan, Belkıs Nihan Coşkun
  Konuşmacı: Timuçin Kaşifoğlu
Karaciğer Yağlanmasında Yeni Ne Var?
Oturum Başkanı : Murat Kıyıcı
  Konuşmacı: Coşkun Özer Demirtaş
12:00-12:30 | Sözel Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları : Hicran Yıldız, Nesrin Varol
Allogenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olan Hastaların Öz Yönetimlerinin Gastrointestinal (GİS) Semptomlara Etkisi Cansu Şentürk
Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarına Verilen Sağlık Davranışlarını Geliştirme Eğitiminin Kronik Hastalık Öz Yönetimi ve Hastalık Semptomları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Nida Uslu
Kemoterapi Sırasında Kanser Hastalarına Dinletilen İki Farklı Türde Müziğin Anksiyete, Bulantı ve Memnuniyet Düzeylerine Etkisi Öznur Erbay Dallı
İnsülin Kullanan Diyabet Hastalarında Rahatsızlığa Dayanma Kapasitesinin, Kendi Kendine Enjeksiyon ve Test Yapma Korkusuna Etkisi Nilhan Töyer Şahin
Romatoid Artritli Bireylerde Ağrı Kabul Düzeyi ile Hastalığı Kabul Arasındaki İlişki Derya Akça Doğan
Romatoid Artrit Bilgi Düzeyi Anketi (RAKE) Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Metodolojik Bir Çalışma Arzu Ceyhan
12:15-13:30 Öğle Yemeği 12:30-13:30 | Öğle Yemeği
13:30-14:15
Su Metabolizması Bozuklukları Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanı : Mustafa Güllülü
  Konuşmacı: Tevfik Ecder
Gebelikte Dahili Problemler
Oturum Başkanları : Sinem Kıyıcı, Oğuzhan Sıtkı Dizdar
Diyabetik Hasta ve Gestasyonel DM Yönetimi Murat Çalapkulu
Diyabet Dışı Endokrin Hastalıklar Emre Saygılı
Romatolojik Hastalıklar Belkıs Nihan Coşkun
KCFT Bozukluğu Ayça Eroğlu Haktanır
Dahiliye Yoğun Bakımda Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları : Yavuz Pehlivan, Ergül Tunalı
Acil Dahiliye Öncelikleri Serdar Efe
Yoğun Bakıma Hasta Kabulü Rabia Gülnur Yılmazer Serbes
Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Bakım Paketi Öznur Erbay Dallı
14:15-15:00
Onkolojide Güncel Taramalar Nasıl Yapılmalı?
Tümör Markerlarını Nasıl Kullanalım?
Oturum Başkanları : Türkkan Evrensel, Fatih Selçuk Biricik, Ahmet Bilici
Onkolojide Güncel Taramalar Nasıl Yapılmalı? Birol Ocak
Tümör Markerlarını Nasıl Kullanalım? Nilüfer Avcı
15:00-15:45
Uydu Sempozyumu 1
Oturum Başkanları : Adem Deligönül
Febril Nötropenide Filgrastim Tedavisi Ahmet Bilgehan Şahin
Yaşam Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı
Oturum Başkanları: Türkkan Evrensel, Ayşe Kayabaşı
  Konuşmacı: Seda Pehlivan
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:00
Pnömoniler
Oturum Başkanı : Mehmet Karadağ
  Konuşmacı: Ezgi Demirdöğen
İlaç Alerjilerine Yaklaşım ve Anaflaksi
Oturum Başkanı : Aslı Görek Dilektaşlı
  Konuşmacı: Dane Ediger
Ölüm ve Yas
Oturum Başkanları: Ayfer Karadakovan, Hanife Aydın
  Konuşmacı: Aslı Sarandöl
17:00-17:45
Tıpta Üretken Yapay Zeka
Oturum Başkanı : Yavuz Pehlivan
  Konuşmacılar: Burhan Coşkun, Gökhan Ocakoğlu
Vakalarla Onkolojik Aciller
Oturum Başkanı : Erdem Çubukçu - Turgut Kaçan - Arife Ulaş
Febril Nötropeni Alper Coşkun
Süperior Vena Kava Sendromu Seda Sali
Malign Hiperkalsemi Eyüp Çoban

Mentör Hocalar : Turgut Kaçan, Hilmi Kodaz, Okan Avcı, Arife Ulaş, Ömer Fatih Nas, İlhan Hacıbekiroğlu, Osman Köstek, Ömer Fatih Ölmez, Ozan Yazıcı
Tartışmacılar : Eren Özçelik, Mürsel Salı, Yağmur Karaman, Serhat Demirer, Nargiz Majidova, Akif Doğan
17:00-17:30 | Sözel Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları : Seda Pehlivan, Sevinç Yılmaz
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Cilt Hasarı/Sıyrılmasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Merve Alpdoğan Ilgın
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Elifnur Erbay
Kanser Hastalarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Kullanımın Hasta Yakınmalarına Etkisi Zişan Şen
ChatGPT-3.5 Yapay Zeka Modelinin Diyabette Ayak Bakımı Konusunda Sağladığı Bilgilerin Değerlendirilmesi Doğukan Reis
17:45-18:15
İç Hastalıklarında Akademisyen Olmak
Oturum Başkanları : Kamil Dilek, Rıdvan Ali
Konuşmacı: Oğuzhan Sıtkı Dizdar
 
03 Mart 2024, Pazar
  A SALONU B SALONU C SALONU
08:00-08:30
Uzmanına Danış: Akılcı Diüretik Kullanımı, Ödem Tedavisi Abdülmecid Yıldız
Uzmanına Danış: Uzun Dönem PPI Kullanım Riskleri Fatih Eren
Uzmanına Danış: Kırılgan Hastam Var Ne Yapayım? Merve Hafızoğlu
08:30-10:00
Döküntülü Hastaya Yaklaşım
(Multidisipliner Oturum)
Oturum Başkanları : Ediz Dalkılıç, Belkıs Nihan Coşkun
Vakalar Tuğba Ocak, Ali Ekin, Salim Mısırcı
Tartışmacılar Emel Bülbül Başkan, Umut Kalyoncu
Perioperatif Değerlendirme
Oturum Başkanı : Soner Cander
Nefrolojik Problemler (BFB ve Elektrolit Boz) Bülent Gül
Endokrinolojik Problemler (Diabet ve Diğerleri) Nur Kebapçı
Hematolojik Problemler (Anemi ve Trombositopeni) Mehmet Baysal
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA KURSU-1
Oturum Başkanı : Demet Yıldız
Bilimsel Araştırmanın Önemi ve Bilimsel Bilgiye Ulaşma Seda Pehlivan
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA KURSU-2
Oturum Başkanları : Semure Zengi, Suzan Adalı, Aynur Urhan Kamburoğlu
Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik İlkeler ve Etik Kurul Başvuru Süreci Derya Akça Doğan
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:45
KBH’da yönetim
Oturum Başkanı : Serdar Kahvecioğlu
Böbrek Fonksiyonlarının Korunmasında Beslenme Ayşegül Oruç
Evre 3-4 KBH’de Takip ve Tedavi Yavuz Ayar
Solunum Destek Tedavisi
Oturum Başkanları : Serdar Efe, Yavuz Pehlivan
Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (Cpap/Hfnc) Uygulama Pratiği ve Entübasyon Endikasyonları Hayriye Cankar Dal
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Parametrelerinin Ayarlanması, Mod Seçimi ve Hasta Konforunun Sağlanması Serdar Efe
Bilimsel Araştırma Önemi ve Uyulması Gereken Kurallar-3
Oturum Başkanı : Seda Pehlivan
Araştırma Raporu Yazımı Öznur Erbay Dallı
11:45-12:30
Dahiliye Pratiğinde Pankreas Ekzokrin Yetersizliğine Yaklaşım
Oturum Başkanı : Selim Gürel
  Konuşmacı: Kadir Demir
Tartışmalı Oturum (Diyabet Tedavisinde Patofizyolojik Yaklaşım vs Kılavuz Tabanlı Yaklaşım)
Oturum Başkanları : Soner Cander, Seyit Uyar
  Konuşmacılar: Nizameddin Koca, Yasin Şahintürk
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15
Hemostaz-Tromboz Kuramsal’dan Pratiğe
Oturum Başkanı : Fahir Özkalemkaş
  Konuşmacı: Elif Gülsüm Ümit
Sık Yapılan Replasmanlar
Oturum Başkanları : Yasin Şimşek, Attila Önmez
Fe Replasmanı Hikmet Öztop
B12 ve Folik Asid Hikmet Öztop
D Vit Replasmanı Mehmet Ali Eren
Selenyum, Magnezyum ve Çinko Ayşe Nur İzol Torun
SPSS ile Veri Analizi
İlker Ercan
SPSS Tanıtımı (Veri Girişi, Değişken Kodlama, Veri Seçimi)  
Normal Dağılım Testleri  
Parametrik Bağımsız İki-Örneklem Testleri  
Non-Parametrik Bağımsız İki-Örneklem Testleri  
Parametrik K Grup Testleri  
14:15-15:00
HT Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanı : Mustafa Güllülü
  Konuşmacı: Mehmet Kanbay
15:00-15:45
Hadi Tartışalım: Glutenli mi? Glutensiz mi?
Oturum Başkanları : Selim Gürel, Özen Öz Gül
Grup 1 Mete Yaşar, Kübra Akay Ünverdi, Feyza Nur Erkıran
Grup 2 Erman Şahin Acar, Beyza Nur Ercan, Nuri Buğra Elkar
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:00
Akılcı Antibiyotik Yönetimi
Oturum Başkanı : Selim Gürel
  Konuşmacı: Halis Akalın
Sık Görülen Kardiyolojik Problemler
Oturum Başkanı : Abdülmecid Yıldız
Kronik Kroner Sendrom Şeyda Günay Polatkan
Pratikte En Sık Görülen Aritmiler Tunay Şentürk
SPSS ile Veri Analizi (Devam)
İlker Ercan
Nonparametrik K Grup Testleri  
Kategorik Veri Analizi  
İlişki Analizleri  
Regresyon Analizi  
Genel Uygulama (İsteyenlerle)  
17:00-17:45
Hematolojik Malignitelerde Destek Tedavisinin Dayanakları
Oturum Başkanları : Vildan Özkocaman, Fahir Özkalemkaş
Nütrisyon Vildan Gürsoy
Kırılganlık İbrahim Ethem Pınar
Komorbitite Fazıl Çağrı Hunutlu
Erişkinde Aşılama
Oturum Başkanı : Ediz Dalkılıç
  Konuşmacı: Esra Kazak
17:45-18:30
Erişkinde immun yetmezlik
Oturum Başkanları : Adem Deligönül, Efnan Algın
  Konuşmacı: Güzin Kocamaz Özden
18:30-19:00
Periferde Bir Dahiliye Uzmanının Yaşadığı Sıkıntılar
  Konuşmacılar: Nizameddin Koca, Seyit Uyar
   
04 Mart 2024, Pazartesi
  A SALONU B SALONU C SALONU
09:00-12:00
Sözel Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları : Abdülmecid Yıldız, Sinem Çubukçu, Erhan Hocaoğlu
Soğuk Aglütinin Hastalığı Fatih Yaman
Multiple Myelom’da Böbrek Tutulumunun KDIGO AKI Kılavuzuna Göre Değerlendirilmesi ve FT3 ve Β2 Mikroglobulin Değerleri ile Böbrek Yetmezliği Arasındaki İlişki Sercan Kiremitçi
Dev Hücreli Kemik Tümörlerinin Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimimiz Buket Erkan Özmarasalı
Metastatik Gastrointestinal Stromal Tümör Tedavisinde İmatinib Sonrası Sunitinib Etkinliği, Tek Merkez Deneyimi Ender Eren Özçelik
Bilgisayarlı Tomografide Geç Faz Görüntülerde Progresif Kontrastlanma Gösteren Adrenal Lezyonların Değerlendirilmesi Erhan Hocaoğlu
Tirotoksikozlu Hastalarda Kemik Turnover Belirteçlerinin Tiroid Fonksiyon Testleri ile Korelasyonu Asuman Şebnem Hacımustafaoğlu
Kronik Böbrek Hastalığına Sahip Bireylerde Kan Gazı Analizörü ve Otomatize Biyokimya Analizörü Kullanılarak Elde Edilen Glukoz, Elektrolit ve Hematolojik Parametrelerin Karşılaştırmalı Analizi Feyza Nur Erkıran
Osmangazi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Asistan Hekimlerinin Kanser Tarama Programları Hakkında Farkındalığı Gülen Doğan
Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Asistan Hekimlerinın İmmunoterapilere Bakış Açısı Nadide Demirel
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Osimertinib Kullanımı, Tek Merkez Deneyimi Yağmur Karaman
Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Ekstramedüller Nüks Hastalık Tek Merkez Deneyim Verileri Sinem Çubukçu
Granülomatöz Polianjit Hastalarımızda Gastrointestinal Tutulum Sıklığının ve Hastalık Seyrinin Değerlendirilmesi Zeynep Yağbasan
Sözel Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları : Fatih Eren, Selime Ermurat, Mehmet Kürşad Keskin
İlk 48 Saatte ERCP Yapılan Hastalarda Hastane Yatış Sürelerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma Tuba Erürker Öztürk
Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hasta Yıllığı: Uludağ Üniversitesi Örneği Ali Ekin
Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Uzamış Yatış Süresi Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Rasim Eren Cankurtaran
Fibromiyalji ve Sağlık Okuryazarlığı Uğur Ertem
Raynaud Fenomeni (RF) ile Başvuran Hastaların Kapillereskopi Bulgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: 6 Aylık Veri Salim Mısırcı
Granülomatöz Mastitli Hastalarda Başlangıç M-Skoru Nüksü Öngörmede Etkili midir? Mehmet Akif Ötegeçeli
Romatizmal Hastalığı Olan Gebelerin Takibi: İki Yıllık Gözlemsel Prospektif Çalışma Esra Çelik
Takayasu Arteriti Tanısı ile Biyolojik Tedavi Alan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Retrospektif İncelenmesi Tuğba Ocak
Muckle-Wells Sendromu: Üç Kuşaktan Dokuz Aile Bireyinin Öykü, Klinik Bulgu ve İzlemleri Nagehan Dik Kutlu
Sistemik-İmmün İnflamasyon İndeksi ve Pan-İmmün İnflamasyon Değeri ile Ülseratif Kolit Hastalık Aktivasyonu İlişkisi Kübra Vurat Acar
Romatoid Artrit'te Nötrofil Lenfosit Oranının Hastalık Aktivite İndeksine Göre Değerlendirilmesi Nihal Lermi
Primer İmmün Yetmezlikli Hastalarda Gastrointestinal Bulgular: Tek Merkez 6 Yıllık Deneyim Merve Erkoç
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Hiler/Mediastinal Lenf Nodu Metastazını Etkileyen Faktörler Orkun Eray Terzi
Ribosiklib Kullanan Geriatrik Meme Kanseri Hastalarında Toksisiteye Dair Klinik Gözlemlerimiz Mürsel Sali
Sözel Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanları : Nihal Lermi, Tuba Güllü Koca, Müge Yaşar
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarında PaO2/FiO2 Oranı ve ROX İndeksinin Hastane İçi Mortalite ile İlişkisi Merve Tanır Kırsoy
Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda Vestibüler Sistemin Değerlendirilmesi Lezan Keskin
Gebeliğin Geçici Tirotoksikozu b-HCG Etkisi mi? Tiroidit Atağı mı? Mutlu Güneş
Primer Hiperparatiroidi Tanısıyla Paratiroid Adenom Lokalizasyonu Saptamada 4 Boyutlu Boyun BT ile Değerlendirilen Hastalarımız: Vaka Serisi Müge Yaşar
COVID-19 Pandemi Sürecinde Glomerülonefrit Paternlerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Retrospektif İncelenmesi Merve Nur Akyol
Geriatrik ile Geriatrik Olmayan Hasta Gruplarının Graves Hastalığında Medikal Tedaviye Cevabının Karşılaştırılması Elif Güneş
Asrın Felaketi: Depremde Toraks Travma Profili Gökhan Öztürk
İleri Evre Hodgkin Lenfoma Hastalarında Escalated-BEACOPP Kemoterapisi Sonuçlarımız Ezel Elgün
Tiroid Papiller Karsinom ve Multi Nodüler Guatr Tanılı Hastaların Periferik Kandan Bakılan İnflamatuar Belirteçlerinin Karşılaştırılması Özge Özer
Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Akciğer Hastalıkları Bronşiolitis Obliterans Sendromu (BOS) ve Kriptojenik Organize Pnomoni (KOP-BOOP): 13 Hastadan Oluşan Vaka Serisi Tuba Güllü Koca
Sigara ile Birlikte Kahve Tüketen ve Uyku Bozukluğu Olan Postmenapozal Kadınlarda Osteoporoz ve Kırık Gelişimi ile İlişkisi Hande Peynirci
Miyelodisplastik Sendrom Tanılı Hastalarda Danazol Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi Şeyma Yavuz
Biyolojik Tedavi Alan Hastalarımızda Aktif Tüberküloz Aslı Görek Dilektaşlı
12:00-12:30
Kapanış Töreni