Onlıne Bildiri

Kongrede bildiri sunumu, poster veya sözlü sunum şeklinde olacaktır. Kongreye, bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç
05 Ocak 2019 tarihine kadar www.uludagichastaliklari.org sitesindeki online bildiri sistemi aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Sözel Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları
 • Bildirilerin kongrede yer alabilmesi ve Kongre Kitabı'nda yayınlanabilmesi için kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir..
 • Özetler Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet metin içerisinde kullanılacak resim, grafik ya da tablo yerlerinin özet metin içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özeti gönderimi 05 Ocak 2019' de sona erecektir. Sistem üzerinde sadece göndermiş olduğunuz bildirilerin durumunu takip edebilirsiniz.
 • Kabul edilen bildiriler ile ilgili kabul yazısı tarafınıza mail yolu ile gönderilecektir.
 • Sözel kabul edilen bildirler web sitesinden ilan edilecektir.
 • Sözel bildirilerinizi ilan tarihinden sonra bililmsel program üzerinden de takip edebilirsiniz.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :
 • JPEG olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında arial dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • JPEG çözünürlülüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarınıda gönderebilirler.
 • JPEG yada çalışma dosyaları 20 Ocak 2019 tarihine kadar operasyon1@burkon.com adresine gönderilmelidir.


15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi © 2019