Bilimsel Program

03 Mart 2022, Perşembe
09:00-13:00 Giriş ve Kayıt İşlemleri
13:15-14:00 Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları
Bir Hekimin Objektifinden Yansımalar - Prof. Dr. Mesut Özkaya
  Salon A Salon B Salon C
14:00-15:30 SGLT2 İnhibitörleri ve GLP-1 Reseptör Agonistlerine Güncel Bakış

Oturum Başkanları:
Dr. Alparslan Ersoy
Dr. Canan Ersoy

Endokrinolog Gözüyle
Dr. Gülşah Elbüken

Kardiyolog Gözüyle
Dr. Tunay Şentürk

Nefrolog Gözüyle
Dr. Bülent Gül
Oturum Başkanı:
Dr. Özlem Sezen

1. Basamak EKG Aile Hekimi
Dr. H. Fevzi Çelik
Sözel Bildiri Oturumu 1
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Obezitede Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanları:
Dr. Erdinç Ertürk
Dr. Canan Ersoy

Obezitenin Sıklığı, Tanısı ve Önemi
Dr. Metin Güçlü

Obezitenin Medikal Tedavisi
Dr. Soner Cander

Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Dr. Pınar Şişman
Oturum Başkanı:
Dr. Kemal Noyan

Pandeminin Yarattığı Ruhsal Sorunlar
Dr. Yusuf Sivrioğlu
Sözel Bildiri Oturumu 2
17:30-19:00 Romatoloji

Oturum Başkanı:
Dr. Yavuz Pehlivan

Erişkin Still Hastalığı
Dr. Ediz Dalkılıç

Behçet Hastalığı
Dr. Koray Ayar

Gut Hastalığı
Dr. Belkıs Nihan Çoşkun
Oturum Başkanı:
Dr. Mehtap Aslan

Derinin Enfeksiyöz Hastalıkları ve Akne
Dr. Emel Bülbül Başkan
Sözel Bildiri Oturumu 3
19:30 Akşam Yemeği
04 Mart 2022, Cuma
  Salon A Salon B Salon C
09:00-10:30 Enfeksiyon Hastalıklarında Güncel Durum

Oturum Başkanı:
Dr. Emel Yılmaz

İnfluenza'da Gelecek Senaryoları
Dr. Yasemin Heper

Zika Virüs Enfeksiyonları: Güncel Durum
Dr. Emel Yılmaz

Kızamık: Yeni Bir Salgın Bekleyelim Mi?
Dr. Esra Kazak
Oturum Başkanı:
Dr. Selim Gürel

Gluten Hastalığı
Dr. Fatih Eren
Sözel Bildiri Oturumu 4
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Uydu Sempozyumu – 1    
11:30-12:30 Diyabette İnsülin Tedavisi

Oturum Başkanı:
Dr. Canan Ersoy

Yeni Nesil Bazal İnsülinler
Dr. Özen Öz Gül
Oturum Başkanı:
Dr. İlker Kat

Tıpta Yapay Zeka
Dr. Ergün Çil
Sözel Bildiri Oturumu 5
12:30-14:00 Öğle Yemeği
Poster Bildiri Sunumları
14:00-15:00 Oturum Başkanı:
Dr. Alparslan Ersoy

Yayınlarda Yapılan İstatistiksel Hatalar
Dr. İlker Ercan
Oturum Başkanı:
Dr. Bilge Ök

Güncel Takvim Dışı Aşılar
Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Sözel Bildiri Oturumu 6
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15 Oturum Başkanı:
Dr. Alparslan Ersoy

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr. Halis Akalın
  15:15-16:30

Sözel Bildiri Oturumu 7
16:20-17:30 Uydu Sempozyumu - 2    
17:30-18:30 Olgularla Astım ve Alerji
Dr. Dane Ediger
  17:30-19:00

Sözel Bildiri Oturumu 8
19:30 Akşam Yemeği
05 Mart 2022, Cumartesi
  Salon A Salon B Salon C
09:00-10:30 Hematolojik Malignitelerde Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Dr. Fahir Özkalemkaş
Dr. Vildan Özkocaman

Kronik Myeloid Lösemi
Dr. Özgür Mehtap

Kronik Lenfositik Lösemi
Dr. Tuba Ersal

Multipl Myelom
Dr. Vildan Gürsoy
09:30-10:30

Oturum Başkanı:
Dr. Zekai Sağır

Pnömoni ve COVID-19
Dr. Özge Aydın Güçlü

Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavisi - Yeni Uzlaşı Raporu
Dr. Nilüfer Aylin Acet Öztürk
Hemşireliğin Güçlendirilmesi

Oturum Başkanları:
Dr. Ayfer Karadakovan
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

Teorikten Pratiğe Hemşirelik Eğitimi
Dr. Hicran Yıldız

Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanımı
Dr. Seda Pehlivan

Teknolojinin Kullanımı
Uzm. Hemşire Semure Zengi

Hasta Eğitiminin Güçlendirilmesi
Hemşire Nazime Akaltun
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Uydu Sempozyumu - 3
  10:45-12:00

COVID-19 Pandemisi

Oturum Başkanları:
Dr. Halis Akalın
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

COVID-19 Salgınına Genel Bakış
Uzm. Hemşire Gül Çalışkan

COVID-19’dan Korunmada Etkili Yaklaşımlar
Uzm. Hemşire Habibe İmer

Hastaların ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması
Uzm. Hemşire Esma Süleyman
11:30-13:00 Genel Dahiliye

Oturum Başkanı:
Dr. Celaleddin Demircan

Klasik Nedeni Bilinmeyen Ateş
Dr. Celaleddin Demircan

Asit-Baz Dengesi Bozuklukları
Dr. Nizameddin Koca

İstemsiz Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım
Dr. Sedat Çelikçi
12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Dr. Ali Torun

Spor Hekimliği: Hangi Yaşta Hangi Spor Sağlıklı Yapılır
Dr. Bedrettin Akova

12:00-13:00

Oturum Başkanları:
Dr. Türkkan Evrensel
Dr. Ayfer Karadakovan

Pandeminin Kronik Hastalara ve Sağlık Çalışanlarına Uzun Dönem Etkileri
Dr. Aslı Sarandöl

13:00-14:00 Öğle Yemeği
Poster Bildiri Sunumları
14:00-15:30 Tıbbi Onkoloji

Oturum Başkanları:
Dr. Türkkan Evrensel
Dr. Bülent Orhan

Tirozin Kinaz İnhibitörleri Kullanımı ve Yönetimi
Dr. Adem Deligönül

İmmünoterapi Kullanımı ve Yönetimi
Dr. Turgut Kaçan

Sitotoksik Kemoterapi Kullanımı ve Yönetimi
Dr. Burcu Caner

Tartışmacılar:
Dr. Erdem Çubukçu
Dr. Nilüfer Avcı
Dr. Arife Ulaş
Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım I

Oturum Başkanı:
Dr. Nizameddin Koca

Periferik Eklemlerin Değerlendirmesi
Dr. Selime Ermurat

Aksiyel Eklemlerin Değerlendirmesi
Dr. Burcu Yağız

Anemili Hastaya Yaklaşım
Dr. İbrahim Ethem Pınar

Dispeptik Hastaya Yaklaşım
Dr. Kader Irak
Gestasyonel Diyabet

Oturum Başkanları:
Dr. Soner Cander
Dr. Ayfer Karadakovan

Pregastasyonel ve Gestasyonel Diyabet Tanısında Yaklaşım
Dr. Coşkun Ateş

Gestasyonel Diyabette Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Hemşirenin Tedavideki Rolü
Hemşire Süheyla Buruk

Gestasyonel Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi
Diyetisyen Ferah Akça
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 Uydu Sempozyumu – 4    
16:30-18:00 Gastroenteroloji

Oturum Başkanı:
Dr. Murat Kıyıcı

Direkt Etkili Antikoagülanlar ve Gastrointestinal Kanama
Dr. Ahmet Tarık Eminler

İBH Hastasında TNF Hazırlığı
Dr. Cem Çekiç

Pankreasın Kistik Lezyonlarına Yaklaşım ve EUS
Dr. Murat Keskin
16:30-17:15

Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım II

Oturum Başkanı:
Dr. Erdinç Ertürk

İyot Hakkındaki Gerçekler
Dr. Oğuz Kaan Ünal

Hangi Tuzu Tercih Edelim?
Dr. Ayşegül Oruç
16:00-17:30

Nefrotik Sendrom

Oturum Başkanları:
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Ayfer Karadakovan

Nefrotik Sendromda Tanı ve Tedaviye Yaklaşım
Dr. Elif Güllülü

Nefrotik Sendromda Hemşirelik Yönetimi
Hemşire Nuran Adalı

Renal Biyopside Dikkat Edilecek Noktalar
Hemşire Mesut Işık

Nefrotik Sendromda Beslenme
Diyetisyen Çiğdem Ceren Başalan
18:30-19:30 Oturum Başkanı:
Dr. Abdülmecit Yıldız

Disorders of Body Tonicity
Dr. Gautam Jay Bhave
17:15-18:00

Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım III

Oturum Başkanı:
Dr. Ömer Fatih Ölmez

Kanser Hastalarında Enteral Beslenme
Dr. Birol Ocak

Kanser Hastalarında Parenteral Beslenme
Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

Kanser Hastalarında Ağrı Yönetimi
Dr. Sibel Oyucu Orhan
17:45-19:30

Sözel Bildiri Oturumu 9
19:30 Akşam Yemeği
06 Mart 2022, Pazar
  Salon A Salon B Salon C
09:00-10:15 Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Dr. Serdar Kahvecioğlu
Dr. Abdülmecit Yıldız

Tansiyonum Yüksek Çıkıyor Ne Yapayım?
Dr. Mehmet Usta

Tansiyonum Düşmüyor Ne Yapayım?
Dr. Yavuz Ayar

Tansiyon İlacım Dokunuyor Ne Yapayım?
Dr. Nimet Aktaş
Sözel Bildiri Oturumu 10 Sözel Bildiri Oturumu 11
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Geriatri

Oturum Başkanı:
Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Polifarmasi
Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Uyku Bozuklukları
Dr. Olgun Deniz

Yaşlıda Üriner İnkontinans
Dr. Suna Avcı
Sözel Bildiri Oturumu 12 Sözel Bildiri Oturumu 13
12:00 Otelden Ayrılış