Online Bildiri Gönderimi

Kongreye poster ve sözel bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 15 Ocak 2022 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Örnek Türkçe özet, İngilizce özet (isteğe bağlı), Türkçe tam metin (isteğe bağlı), İngilizce tam metin (isteğe bağlı) örnekleri aşağıdaki linklerde verilmiştir

Türkçe örnekler için tıklayınız.

İngilizce örnekler için tıklayınız.

 • Özetler Türkçe ve/veya İngilizce (isteğe bağlı) özet olarak sisteme girilmektedir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini "Kongre Kitapçığında tam metin olarak yer alması" için sistem üzerinden “tam metin” gönderebilecektir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini “Turkish Journal of Internal Medicine (TJIM 2022 - Volume: 4 Issue: Supplement 1) de online olarak yayınlanmak” üzere derginin yazım kurallarına (Author Guidelines) uygun olarak İngilizce tam metin olarak TJIM dergi sayfasına (https://dergipark.org.tr/en/pub/tjim) yükleyebilecektir (Submit Article).
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Sözlü bildiriler sunucunun tercihine göre online olarak da sunulabilecektir.
 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :

 • JPEG olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında arial dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • JPEG çözünürlülüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarınıda gönderebilirler.
 • JPEG yada çalışma dosyaları 01 Şubat 2022 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.

Tam Metin Gönderme Kuralları

 • Tam metinler online olarak sistem üzerinden toplanmaktadır. E-mail ve benzeri yollarla gönderilenler kabul edilmeyecektir.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Vücut Kitle İndeksleri)
 • En başta Türkçe ve İngilizce özet metin bulunmalı, arkasından uzun özet eklenmelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Tablo, şekil, resim içerebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metin Word - .doc , .docx belgesi olarak gönderilmelidir. Dosya boyutu en fazla 4mb (4000kb) olmalıdır.

Tam Metin Yüklenmesi İçin Son Tarih: 15 Şubat 2022

Tam metin şablonunu indirmek için tıklayınız

Online Bildiri Gönderimi için tıklayınız..