Bildiri Ödülleri

ULUDAĞ 2022 KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ KATEGORİSİ

Tüylü Hücreli Lösemi Hastalarında Subkutan ve İntravenöz Kladribin Tedavisi Sonuçları
Tuba Ersal*, Vildan Özkocaman, Fahir Özkalemkaş, İbrahim Ethem Pınar, Cumali Yalçın, Bedrettin Orhan, Ömer Candar, Sinem Çubukçu, Tuba Güllü Koca, Rıdvan Ali

ULUDAĞ 2022 KONGRESİ POSTER BİLDİRİ KATEGORİSİ

DPP-4 (Dipeptidyl Peptidase 4) İnhibitörü, GLP-1 (Glucagon Like Peptide 1) Analogu veya SGLT-2 (Sodium Glucose Cotrasnporter 2) İnhibitörü Kullanan Diyabetik Hastaların Mikroalbuminüri ve GFR Düzeylerindeki Değişimlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Bahriye Gültaş*, Soner Cander, Özen Öz Gül

ULUDAĞ 2022 HEMŞİRELİK KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ KATEGORİSİ

Diyabetik Ayak Nedeni ile Hastaneye Başvuran Hastaların Klinik Durumuna Pandeminin Etkisi: Retrospektif Çalışma
Seda Pehlivan*, Hülya Ek, Semure Zengi, Özen Öz Gül, Soner Cander, Canan Ersoy, Erdinç Ertürk