Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
02 Mart 2019, Cumartesi
  İç Hastalıkları Salonu - A Aile Hekimliği Salonu - B
08:30 - 09:00 Açılış Töreni

 

09:00 - 10:30 GASTROENTEROLOJİ OTURUMU
Gastroenterolojide Güncel Konular

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Gürel

Gıda İntoleransı
Prof. Dr. Selim Giray Nak

Mikrobiyata
Prof. Dr. Murat Kıyıcı

Fekal Transplantasyon
Prof. Dr. Macit Gülten

Probiyotik ve Prebiyotikler
Prof. Dr. Enver Dolar

OTURUM

Oturum Başkanı:
Dr. Hüseyin Akgün

Basit Girişimsel Radyolojide Yenilikler
Uz. Dr. Emin Çakmakçı

1. Basamakta Romatolojik Hastalıklara Yaklaşım
Doç. Dr. Yavuz Pehlivan
Doç. Dr. Ediz Dalkılıç

10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 UYDU SEMPOZYUM - 1
SANOFİ
Vakalarla İnsülin Glarjin U300

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Canan Ersoy

Konuşmacı: Doç. Dr. Özen Öz Gül
 
11:30 - 13:00
ORTAK OTURUM
(İç Hastalıkları Salonu)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Dr. Özlem Sezen

Uyku Apnesine Güncel Yaklaşım
Prof. Dr. Mehmet Karadağ

Olgu Sunumu

Aile Hekimi Gözüyle - Dr. Hamdi Sarıışık
Hematoloji - Uzm. Dr. Erdem Hilmi Gözden
Gastroenteroloji - Uzm. Dr. Fatih Eren
 
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 ENDOKRİNOLOJİ OTURUMU
Multidisipliner Olgu Tartışması: Hipertansiyon, Renal Yetmezlik ve Sürrenal Kitle

Moderatörler:
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Erdinç Ertürk

Olgu Sunan:
Uzm. Dr. Yasemin Ünsal

Tartışmacılar:
Prof. Dr. Gürsel Savcı, Prof. Dr. Bülent Özdemir,
Doç. Dr. Özen Öz Gül, Uzm. Dr. Ayşegül Oruç
OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Mehtap Aslan

1. Basamakta Kronik Hastalık Takibi
Prof. Dr. Yeşim Uncu

Integratif Bakış Açısıyla Kronik Hastalıklar
Prof. Dr. Alis Özçakır
15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 16:30 UYDU SEMPOZYUM - 2
BOEHRINGER INGELHEIM
Tip 2 Diyabette Yeni Dönem: Kardiyovasküler Koruma ve Kolaylık

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şazi İmamoğlu

Konuşmacı: Prof. Dr. Tufan Tükek
 
16:30 - 18:00 NEFROLOJİ OTURUMU
Multidisipliner Olgu Tartışması: Kronik Kas Ağrısı, Renal Yetmezlik ve Hepatit B

Moderatör:
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran

Olgu Sunan:
Uzm. Dr. Suat Akgül

Tartışmacılar:
Prof. Dr. Selim Gürel, Doç. Dr. Soner Cander,
Doç. Dr. Abdülmecit Yıldız
OTURUM

Oturum Başkanı:
Dr. Ahmet Emre Güven

Nörolojik Muayene (WS)
Doç. Dr. Ertuğrul Uzar

1. Basamakta Migren ve Vertigoya Yaklaşım
Doç. Dr. Ertuğrul Uzar
18:00 - 19:30 GENEL DAHİLİYE OTURUMU
Metabolik Komalar

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Metabolik Ensefalopatiler
Doç. Dr. Yıldız Okuturlar

Üremik ve Hepatik Ensefalopatiler
Doç. Dr. Oğuzhan Sıtkı Dizdar

Hipertansif Ensefalopatiler
Doç. Dr. Celaleddin Demircan
OTURUM

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Canan Ersoy
Dr. Ergün Güvener

Diyabette Tedavi Algoritması
Doç. Dr. Metin Güçlü

Diyabette Enfeksiyonlar Yönetimi
Doç. Dr. Soner Cander
19:30 - 22:00 Akşam Yemeği
03 Mart 2019, Pazar
  İç Hastalıkları Salonu - A Aile Hekimliği Salonu - B
09:00 - 10:30 ONKOLOJİ OTURUMU
Multidispliner Olgu Tartışması: Pnömoni mi? Akciğer Kanseri mi?

Olgu sunanlar:
Uzm. Dr. Hülya Ertaş, Uzm. Dr. Burcu Caner,
Uzm. Dr. Birol Ocak

Tartışmacılar:
Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Prof. Dr. Özkan Kanat,
Doç.Dr. Erdem Çubukçu, Doç. Dr. Fatih Ölmez,
Doç. Dr. Turgut Kaçan, Doç. Dr. Funda Coşkun
OTURUM

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Dr. Ali Torun

Subklinik Hipotiroidi - Takip Tedavi
Doç. Dr. Oğuz Kaan Ünal

Gebelikte Tiroid Hastalıkları
Doç. Dr. Sinem Kıyıcı
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45 UYDU SEMPOZYUM - 3
MSD
Spondiloartropatilerde Bulgular ve Tedavi Yaklaşımı

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Yavuz Pehlivan

Konuşmacı :

Doç. Dr. Ediz Dalkılıç
 
11:45 - 12:45
ORTAK OTURUM
(İç Hastalıkları Salonu)

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Celalettin Demircan
Dr. Hamdi Sarıışık

Hekimlerde Tükenmişlik Sendromu
Prof. Dr. Ersin Akpınar
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 HEMATOLOJİ OTURUMU
Bağışıklığı Baskılanmış Hasta Konseyi

Moderatör:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

Olguları Sunanlar:
Uzm. Dr. Erdem Hilmi Gözden, Uzm. Dr. Vildan Gürsoy,
Uzm. Dr. İbrahim Ethem Pınar

Tartışmacılar:
Prof. Dr. Halis Akalın, Prof. Dr. Rıdvan Ali,
Prof. Dr. Beyza Ener, Doç. Dr. Vildan Özkocaman,
Doç. Dr. Esra Kazak, Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı,
Uzm. Dr. Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu
OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Evren Özkaynak

Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Prof. Dr. Emre Sarandöl

Enine Boyuna Öksürük
Prof. Dr. Esra Uzaslan
15:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 17:45 ROMATOLOJİ OTURUMU
Olgulara Multidisipliner Yaklaşım: Venöz Tromboz, Dermatolojik Bulgular, İntestinal Tutulum, Sklerderma'ya Sekonder Digital Ülser

Olgu Sunanlar:
Uzm. Dr. Belkıs Nihan Coşkun, Uzm. Dr. Burcu Yağız,
Uzm. Dr. Tuğba Ocak, Uzm. Dr. Selime Ermurat

Tartışmacılar:
Prof. Dr. Murat Kıyıcı, Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan,
Doç. Dr. Ediz Dalkılıç, Doç. Dr. Vildan Özkocaman
Doç. Dr. Yavuz Pehlivan
OTURUM

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ali Aydınlar
Dr. Alper Özkutlu

EKG’ de Kırmızı Alarmlar – Hızlı EKG Değerlendirmesi
Prof. Dr. Dilek Yeşilbursa

Hipertansiyonda Yenilikler. Hangi İlaç Ne Zaman?
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü
  SÖZLÜ BİLDİRİ - 1

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Yavuz Pehlivan, Doç. Dr. Abdülmecit Yıldız
SÖZLÜ BİLDİRİ - 2

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Vildan Özkocaman, Doç. Dr. Özen Öz Gül
17:45 - 17:52 Prediyabetik Bireylerde Monosit - Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranı
Sevda Osmanoğlu
Spondiloartropatisi Olan Hastaların Steroid Olmayan Antiinflamatuar İlaç Kullanım Uyumunun Değerlendirilmesi
Selime Ermurat
17:52 - 17:59 ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvurup Primer Perkütan Girişim Uygulanan Hastalarda Hasta Ötiroid Sendromu Kötü Prognoz ile İlişkilidir
Adnan Kaya
Dünya Diyabet Salgını!
Emel S. Gökmen
17:59 - 18:06 Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Troid Fonksiyonları
Seda Beyhan Sağmen
Mide Kanserinde MPV ve MPV/PC Oranının Prognoza Etkisi
Hülya Ertaş
18:06 - 18:13 Hashimato Hastalığında Solunum Kas Gücü
Seda Beyhan Sağmen
Akut Pankreatit Şiddetinin Hematolojik Parametrelerle Değerlendirilmesi
Erhan Önalan
18:13 - 18:20 Malin Tümörlü Hastalarda Hastalığın Tanısı ve Evrelendirilmesinde Kemik İliği Biyopsisinin Yeri
Aynur Arslan
Tip 2 Diyabetes Mellitus Osteoporoz Riskini Arttırır mı?
Erhan Önalan
18:20 - 18:27 Uygunsuz Hepatit B Kontrolünün Hastane Bütçesine Zararı
Ali Kırık
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pylori Eradikasyonuna Etkisi
Şengül Aydın Yoldemir
18:27 - 18:34 Acil Servise Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Aktiviteye Bağlı Dispne Durumları ve Öz-Etkililikleri
Elif Tuğba Uygun
Palyatif Bakım Hastalarında Gelişen Nozokomiyal Enfeksiyonların Nutrisyonel Durumla İlişkisi
Eyyüp Taşdemir
18:34 - 18:41 Serum TSH Düzeyi Periton Diyalizi Hastalarında Peritonitin Bir Prediktörü Olabilir mi?
Süleyman Karaköse
2007 ile 2012 Yılları Arasında Kadavra Vericiden Kullanılan Böbreklerin Cinsiyete Göre 5 Yıllık Greft Sağ Kalım Durumunun Değerlendirilmesi
Oktay Ünsal
18:41 - 18:48 Gelik Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Umutsuzluk Düzeyleri ve Öz Bakım Davranışları
Meral Gündoğan
Uludağ Üniversitesi Kemik İliği Terapötik Aferez Merkezi Türkök Sağlıklı Gönüllü Vericileri Periferik Kök Hücre Aferezi Deneyimimiz
Vildan Özkocaman
18:48 - 18:55 Kronik Hastalığa Sahip Hastaların İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnançları ile Tedaviye Uyumları Arasındaki İlişki
Esra Özer
Masif Perikardiyal Effuzyonların Perikardiyal Pencere ile Dekompresyonu
Ahmet Dolapoğlu
18:55 - 19:02 IgG4 İlişkili Hastalığa Sahip Olgularımızın Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Muhammet Erdem
Metastatik Malign Melanomda Anti-PD1 Tek Merkez Deneyimi
Birol Ocak
19:02 - 19:09 Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Hemodiyafiltrasyon Uygulanan Akut Böbrek Hasarı Olgularının Analizi
Sibel Ersan
Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Metabolic Sendrom Gelişimde Hiperandrojenizmin Etkisi
Erhan Bozkurt
19:09 - 19:16 Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi
Gülçin Ekici Kocakafa
Polikistik Böbrek Hastalıklı Bireylerde Renal Fonksiyonlar ile Demografik Özellikler, Aile Anemnezi, Sigara-kafein Kullanım Alışkanlıkları ve Diğer Organ Tutulumlarının İlişkisi
Bennur Atay
19:16 - 19:23 Tiroid Kanserli Hastaların Takibinde Görülen İkinci Primer Kanserler
Melia Karaköse
Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda İnsülin Direnci ve Serum Neprilysin Düzeylerinin İncelenmesi
Özen Öz Gül
19:23 - 19:30 Tartışma Tartışma
19:30 - 24:00 Akşam Yemeği
04 Mart 2019, Pazartesi
  İç Hastalıkları Salonu - A Aile Hekimliği Salonu - B
09:00 - 10:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Doç. Dr. Özen Öz Gül
 
13:00 - 13:15 Kapanış
HEMŞİRELİK OTURUMLARI - C
02 Mart 2019, Cumartesi
09:00 - 10:30 PANEL: KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Prof. Dr. Türkkan Evrensel

Malnütrisyon ve Hemşirenin Rolü
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

Basınç Yaralanması ve Kontrolü
Uzm. Hemşire Semure Zengi

Enfeksiyon Kontrolü
Hemşire Nazime Akaltun

Ağrı Kontrolü
Prof. Dr. Alp Gurbet
10:30 - 10:45 Kahve Arası
11:30 - 12:30 KONFERANS

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Güllülü
Uzm. Hemşire Muazzes Altay

D Vitamini İlişkili Hastalıklar ve Bakımda Önemli Noktalar
Doç. Dr. Hicran Yıldız
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 PANEL: NAKİL SÜRECİ

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ekrem Kaya
Koordinatör Sahriye Keskin

Karaciğer Naklinde Donör Seçimi ve Hazırlığı
Koordinatör Kerem Selimoğlu

Böbrek Naklinde Donör Seçimi ve Hazırlığı
Koordinatör Rafet Oflaz

Kalp-Akciğer Naklinde Donör Seçimi ve Hazırlığı
Koordinatör Ersin Elgin

Nakil Sonrası Bakım
Hemşire Nuran Adalı

Eğitiminde Temel Noktalar
Hemşire İlknur Arslan
15:30 - 15:45 Kahve Arası
16:30 - 18:00 KONFERANS: PSİKİYATRİ

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Dr.Öğretim Görevlisi Seda Pehlivan

Kronik Hastalıkları Olan Hastalara Bakan Sağlık Ekibinin Yaşadığı Sorunlar ve Öneriler
Prof. Dr. Aslı Sarandöl
19:30 - 22:00 Akşam Yemeği
HEMŞİRELİK OTURUMLARI - C
03 Mart 2019, Pazar
09:00 - 10:30 PANEL: GIS KANAMALARI

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Macit Gülten
Uzm. Hemşire Semure Zengi

GIS Kanaması; Belirti Bulgu Tedavileri
Prof. Dr. Murat Kıyıcı

Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hemşire Hanife Aydın

Örnek Vaka Sunumları
Hemşire Sakine Tok
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:45 - 12:45 KONFERANS

Oturum Başkanları:
Doç.Dr.Özen Öz Gül
Eğitim Hemşiresi Gülsev Dirik

Endokrinde Dinamik Testler
Hemşire İlknur Cömerter
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL: KANSER TEDAVİSİNDEKİ YENİ UYGULAMALAR

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Doç. Dr. Erdem Çubukçu

Radyofrekans Ablasyon (RFA) ve Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAKE)
Doç. Dr. Ömer Fatih Nas

İşlem Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı
Hemşire Serap Ay

Hedefe Yönelik Tedaviler
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

İmmünoterapi
Hemşire Saliha Macun

Tamamlayıcı Tedaviler
Dr. Öğr. Üyesi Adem Deligönül
15:00 - 15:30 Kahve Arası
  SÖZLÜ BİLDİRİ - 3

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Celaleddin Demircan, Doç. Dr. Soner Cander
17:45 - 17:52 Migren Hastalarında Uyku Kalitesi ve Vitamin D Düzeyi
Demet Yıldız
17:52 - 17:59 Lösemi Olgularında Sitoredüktif Lökoferez Etkinliği: 13 Olgudaki 27 İşlemin Retrospektif Değerlendirilmesi
İbrahim Ethem Pınar
17:59 - 18:06 Oral Antikoagulan Kullanımına Bağlı Kanama Komplikasyonları Nedeniyle Yatan Hastaların Değerlendirilmesi
Fatih Eren
18:06 - 18:13 Ultrasonografi Eşliğinde Takılan Hemodiyaliz Kateter Uygulamasının Akut Komplikasyonları
Ali Bakan
18:13 - 18:20 Klasik Amfoterisin B Kullanılan Hematolojik Maligniteli Hastalarda Nefrotoksisite Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi
Vildan Gürsoy
18:20 - 18:27 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde Takipli Lipit Aferezi Tedavisi Alan Hastalarının Değerlendirilmesi
Yasemin Aydoğan Ünsal
18:27 - 18:34 Mide ve Özofagogastrik Bileşke Kanserlerinde Trastuzumab Deneyimi
Ahmet Bilgehan Şahin
18:34 - 18:41 Tokdemir Cerrahi Girişim Uygulanacak Hastaların Durumluk Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler
Meltem Kesgin
18:41 - 18:48 Meme Kanserinde Tek Merkez Denosumab Deneyimi
Dilek Erdem
18:48 - 18:55 2007 ile 2017 Yılları Arasında Kadavra Böbrek Vericilerinin Doku Alleleri’nin Dağılımının Araştırılması
Suat Akgür
18:55 - 19:02 Papiller Tiroid Karsinomlarının Tedavi ve İzlemi: Tek Merkez Retrospektif Çalışma
Pınar Şişman
19:02 - 19:09 Obezitesi Olan Hastalarda İnsülin Direnci ile Fibroblast Growth Factor-19 (FGF-19) Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Soner Cander
19:09 - 19:16 İnvitro İskemi-Reperfüzyon Modelinde Genç ve Yaşlı Sıçanlarda Doku Canlılığı, Ödem Oluşumu ve Ldh Çıkışının Karşılaştırılması
Celaleddin Demircan
19:16 - 19:23 Acil Dahiliye Ünitesine Son Bir Yılda Başvuran Hastalar ve İnfluenza Antijen Testi
Yıldız Okuturlar
19:30 - 24:00 Akşam Yemeği

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi © 2019